02/08/11

LINGUA MATERNA versus IMPERIALISMO LINGÜÍSTICO
Agradecementos a Gatopistola por establecer contacto con esta marabillosa banda
No ámbito do sol moribundo: relato audiovisual sen palabras sobre a morte do sol.Fábula oriental: os cabalos do coñecemento son políglotas e como tales entenden idiomas. Alén diso saben desprazarse por todos os seus rexistros . O tigre da sabedoría capacítaos para escoller o máis adecuado en cada momento, independentemente das presións e do contexto dominante, mesmo ás veces independentemente do interlocutor, sobre todo se o interlocutor sofre de ovellismo.


E o can? Ah! caramba, esquecíao de novo. Continúa fiel . Pero está empezando a fartarse de que sempre me esqueza del. 

Todas as linguas están mortas
Mortas en mans do veciño tráxico
Hai que resucitar as linguas
Con sonoros risos
Con vagóns de gargalladas
Con cortacircuitos nas frases
E cataclismos na gramática
Érguete e anda
Estarrica as pernas anquilose salta
Lumes de risa para a linguaxe tremelicando de frío
Ximnasia astral para as linguas tolleitas
Érguete e anda
Vive vive coma un balón de fúbol
Estala na boca de diamantes motocicleta
En ebriedade dos seus vagalumes
Vertixe si da súa liberación
Unha bela loucura na vida da palabra
Unha bela loucura na zona da linguaxe
Aventura forrada de desdéns tanxibles
Aventura da lingua entre dous naufraxios
Catástrofe preciosa nos raís do verso


Vicente Huidobro