10/12/10

Haicú 19

Fábula oriental
in David Brenes

Fábula do can, os cabalos e o tigre


os cabalos do entendemento

descoñecen

a sabedoría do tigre

e o can?

ah! o can, esquecíao: incondicionalmente segue sempre o seu amo


http://amarellesbravos.blogspot.com/2010/11/o-fracaso-das-ideoloxias.html