17/01/11

COLAXE

Tellado imposible da casa Batlló  • Toda aldraxe aos demais ou a ti mesmo  vólvese de súpeto fermosa cando decides ignorala como un agasallo que rexeitas sen nin sequera tirarlle o lazo.
  • Se debemos desligar a relación espontánea que hai entre o xesto e o afecto, entre a palabra e o sentimento.....debemos tamén finxir as emocións? ou debemos ir anestesiados coma robots? OMMMMMM
  • Cando non podemos ser literais non queda máis remedio que sermos literarios
  • A literatura demostra en cada unha das súas manifestacións que todo é aquí, agora, sempre
  • A poesía, esquecida toda lóxica,  é matemática danzando frenética


Autopsicografia 

                                    
O poeta é um fingidor. 

Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor 
A dor que de veras sente. 


E os que lêem o que escreve, 

Na dor lida sentem bem, 

Não as duas que ele teve, 
Mas só a que eles não têm.

E assim nas calhas de roda 
Gira, a entreter a razão, 
Esse comboio de corda 
Que se chama coração.

                                                                        
                                                                                                            http://amarellesbravos.blogspot.com/2011/01/parte-de-guerra-2.html