29/12/10

INVENTARIO DE PAIXÓNS

INVENTARIO DE PAIXÓNS


Segundo Charles Fourier, o ser humano está dotado de máis dunha dúcea de paixóns básicas que requiren satisfacción, para desenvolverse en harmonía consigo mesmo:


1. O sentido da vista. Paixón polo que vemos.


2. O sentido do oído. Paixón polo que oímos.


3. O sentido do olfacto. Paixón polo que ulimos ou cheiramos.


4. O sentido do gusto. Paixón polo que degustamos.


5. O sentido do tacto. Paixón polo que tocamos.


6. O sentido do equilibrio ou equilibriocepción. Paixón pola verticalidade que nos evita caer continuamente.


7. O sentido cinestésico ou propiocepción. Paixón pola maneira que nos percibimos en relación co espacio que ocupamos ou que percorremos.


8. O sentido termoceptivo ou termocepción. Paixón pola percepción térmica, gozo epidérmico, dor.


9. Paixón pola amizade


10. Paixón polo amor


11. Paixón pola familia / tribo / banda


12. Paixón pola ambición


13. Paixón cabalística pola intriga


14. Paixón voluble pola variedade


15. Paixón composta de combinar os praceres físicos cos mentais


16. Paixón pola harmonía, que unifica as outras....Seguramente hai moitas máis


O temperamento de cada persoa está determinado por unha combinatoria peculiar de paixóns dominantes. A civilización tende a frustrar e perverter as paixóns para domarnos e traernos miseria en masa.


Autores consultados: Fourier, Hakim Bey, Sir Ken Robinson


ADDENDA: Non debemos esquecer que a percepción é un sistema de portas ao mundo que se abren moito ou pouco, por separado ou por xunto, seguindo unha orde ou varias á vez (a famosa simultaneidade sinestésica). O que é inconcebible é que nos obstinemos en mantelas pechadas, incluso con sete cadeados, con tal de non arriscar a nosa precaria estabilidade.

http://amarellesbravos.blogspot.com/2011/01/gran-conquista-de-granada.html


http://caosmosis.acracia.net/?p=672