15/12/10

DERRUBAMUROSDEBLOQUEUN BLOQUE NON FAI UN MURO
e os muros de verdade
son 
de
pedra
non de bloque...e cemento

os muros de pedra...
veñen abaixo só con retirar unha da base.

 Os paredóns de bloques cómpre escachalos
para derrubalos...
dá moito máis traballo
desfacerse deles...
e cando xa o conseguiches
tes un lote de entullo...inútil.

Sobre a pedra
medra 
humus humilde
fentos
lique
bonsais ventureiros
ecuacións vexetais

Sobre o bloque  medra musgo
que seca no verán...non hai grechas para a vida.
O resultado é grimoso
nada prospera alén das súas sombras
rectilíneas.
Hai que derrubalos.
O que?
Os muros
Todos?
Si, todos, pero sobre todo os de bloques.

Nada que ver

O castelán entrou nas casas da xente
armado de sacos de cemento 
e palés de ladrillo e bloque
para ocultar a pedra milenaria,
esforzo inútil
pois a pedra permanece
e o galego está vivo,
un pouco mareado
pero vivo
e a pedra só cambiou de sitio un pouco
que a pedra é mala de mover
e vai só 
cando ela quer.

Xa o di a palabra:

c
e
   c e miterio
e
n
t
o