17/12/10

Cidade sen sono / cidade sen soños

FEDERICO GARCÍA LORCA

ENRIQUE MORENTE

LAGARTIJA NICK
(OMEGA - Morente y Lagartija Nick)http://amarellesbravos.blogspot.com/2010/11/o-imperio-da-cidades.html