18/12/10

UNHA PREGUNTIÑAque medios usa o poder para convenVENcencernos como cenceNCErros de que sosomos moi LISTOS e moiMOIMOI felices? 
Zamzam