13/08/11

MY HANDS ARE A CITY


My Hands Are a City

My hands are a city, a lyre
And my hands are afire
And my mother plays Corelli
     while my hands burn


GREGORY CORSO: A dama vestal de Brattel, 1954

As Miñas Mans Son unha Cidade

As miñas mans son unha cidade, unha lira
E as miñas mans están a arder
E a miña nai toca Corelli
                      mentres as mans me arden