31/01/11

PARA LER DE FORMA INTERROGATIVA

?????????
para ler de forma interrogativa

viches
verdadeiramente viches
a neve os astros os pasos afelpados do bris
tocaches
de verdade tocaches
o prato o pan a cara desa muller que coidas amar tanto
viviches
como un golpe na fronte
o instante o laio a caída a fuga
soubeches
con cada poro da pel soubeches
que os teus ollos as túas mans o teu sexo o teu brando corazón
había que tiralos
había que choralos
había que reinventalos?

Julio Cortázar 
de Salvo el crepúsculo in Algunos pameos y otros prosemas