09/11/10

CITAS TEXTUAIS

A) A lúa meteórica afoga no céo e eu case a compadezo


B)Trouxo o vento unha voz case humana, irmá dunha estrela que xa non loce; endexamais calará aínda que non haxa ninguén para a escoitar


C)A embazada voz humana da chuvia soou acolledora


D)O farol enguliu a luz/ a alba sómese en choiva


E)Os meus dedos percorreron o teclado das horas


F)A chuvia escacha contra as rochas


autores descoñecidos