14/04/13

Robert Desnos: Je chante ce soir

JE CHANTE CE SOIR

Je chante ce soir non ce que nous devons combattre
Mais ce que nous devons défendre.
Les plaisire de la vie.
Le vin qu'on boit avec les camarades.
L'amour.
Le feu en hiver.
La rivière fraîche en été.
La viande et le pain de chaque repas.
Le refrain que l'on chante en marchant sur la route.
Le lit où l'on dort.
Le sommeil, sans réveils en sursaut, sans angoisse du lendemain.
Le loisir.
La liberté de changer de ciel.
Le sentiment de la dignité et beaucoup d'autres choses
Dont on refuse la possession aux hommes.

Robert Desnos,  1938


EU CANTO AO SERÁN

Eu canto ao serán non o que debemos combater
senón o que debemos defender
o pracer da vida
o viño que bebemos cos camaradas
o amor
o lume en inverno
a ribeira fresca no verán
a comida e o pan de cada xantar
o refrán que se canta facendo a ruta
o leito onde se dorme
o sono, sen soños sobresaltados, sen anguria polo mañán
o lecer
a liberdade de mudar de céo
o sentimento da dignidade e moitas outras cousas
que lles están vetadas aos homes

Maceira