27/04/13

PINK FLOYD - TIME

TEMPO

Sentindo pasar os momentos que compoñen un día apagado
Estragas e consomes as horas preguiceiramente
Dando voltas e voltas nun anaco de terra na túa cidade
Agardando alguén ou algo que che amose o camiño

Canso de espreguizarte ao sol ou ficar na casa ollando a chuvia
Es novo e a vida é longa e hai tempo que matar hoxe
E entón un dia decátaste que tes dez anos máis detrás túa
Ninguén che dixo cando correr, perdiches o disparo de saída

E ti corres e corres para ir canda o sol pero estase afundindo
E dando a volta para erguerse de novo detrás túa
O sol é o mesmo relativamente pero ti es máis vello
A túa respiración é máis curta e un día máis cerca da morte

Cada ano dura menos, nunca pareces ter tempo
Os plans quedan en nada ou a metade de páxina de liñas discontinuas
A agardar no inmóbil desepero, é a maneira inglesa
O tempo marchou, a canción acabou, coidaba que tiña algo máis que dicirche.


TIME

Ticking away the moments that make up a dull day 

You fritter and waste the hours in an off hand way 
Kicking around on a piece of ground in your home town 
Waiting for someone or something to show you the way 

Tired of lying in the sunshine staying home to watch the rain 
You are young and life is long and there is time to kill today 
And then one day you find ten years have got behind you 
No one told you when to run, you missed the starting gun 

And you run and you run to catch up with the sun, but its sinking 
And racing around to come up behind you again 
The sun is the same in the relative way, but youre older 
Shorter of breath and one day closer to death 

Every year is getting shorter, never seem to find the time 
Plans that either come to naught or half a page of scribbled lines 
Hanging on in quiet desperation is the english way 
The time is gone, the song is over, thought Id something more to say 


BREATHE
(Home, home again 
I like to be here when I can 
And when I come home cold and tired 
Its good to warm my bones beside the fire 
Far away across the field 
The tolling of the iron bell 
Calls the faithful to their knees 
To hear the softly spoken magic spells.)