28/09/11

RESERVADO / Iolanda Castañoaínda que non se me entendesetender a man


foto: escaleira espiral de pedra
Santo Domingo de Bonavalpantalladas in sicocartografías