06/06/11

Nina Hagen / cando quere.....


Xa sei que só agrada quen é feliz.
A súa voz escóitase con gusto.
É fermoso o seu rostro.
A árbore deforme do patio denuncia a terra ruín,
pero a xente que pasa chámalle deforme con razón.

Bertold Brecht


Tradución de Lois Pereiro in Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia.