19/06/11

A MÚSICA DO UNIVERSO / arte en acción

AQUÍ a 2ª parte

Interesantísima historia de Alfonso X O Sabio