19/04/11

NÚMERO SEIS

VI

O espírito do val non morre.
Aí mora a femia escura;
na porta da femia escura
reside a raíz do universo.

Subtil e ininterrupto, semella durar;
  a súa función nunca acaba.

Tao-Tê-Ching
Lao-Tse

Circos de auga
Escher