11/11/10

Odas de Ricardo Reis
Bocas negras de viño
testas brancas con rosas,
nus, brancos antebrazos
deixados sobre a mesa:


tal sexa, Lidia, o cadro
en que fiquemos, mudos,
eternamente inscritos
na consciencia dos deuses.


Antes isto que a vida
como os homes a viven,
chea da negra poeira
que erguen das estradas.


Só os deuses socorren 
co seu exemplo a aqueles
que nada máis pretenden
que ir no río das cousas

Odes, Ricardo Reis ( heterónimo de Fernando Pessoa)