30/11/13

LEI CONTRA O CRISTIANISMOLEI EN CONTRA DO CRISTIANISMO

Promulgada o día da salvación, día 1 do ano 1 ( o 30 de setembro de 1888, segundo a falsa cronoloxía ao uso).

Artigo primeiro.- Considérase pecadenta toda forma que vai contra natura. A caste de home máis pecadenta é o cura, pois ensina a ir contra natura; contra o cura non valen razoamentos; non cabe máis que a cadea perpetua.

Artigo segundo.- Toda participación nun servizo diviño constitúe un atentado contra a moral pública. Cómpre ser máis inflexible cos protestantes que cos católicos, máis inflexibles cos protestantes liberáis que cos protestantes ortodoxos. Conforme nos achegamos á ciencia, aumenta o que ten de criminal o feito de ser Cristián. Por conseguinte, o máis criminal de todos os criminais é o filósofo.

Artigo terceiro.- Será arrasado o lugar maldito en que o Cristián chocou os seus ovos de basilisco; e, como lugar infame da terra, será o terror de toda a posteridade. Nel medrarán serpes pozoñentas.

Artigo cuarto.- Exhortar a castidade constitúe una incitación pública a ir en contra da natureza. Todo desprezo da vida sexual e toda impurificación dela  ao alcumala de “impura” representa o verdadeiro pecado contra o espírito santo da vida.

Artigo quinto.- Todo aquel que sente a comer cun cura quedará expulsado, posto que facendo iso  estase autoexcluíndo da sociedade da xente decente. O cura é o noso chandala, é dicir, o tipo máis baixo da sociedade. Deberá, pois, ser proscrito; deixarase morrer de fame e será guindado a calquera deserto.

Artigo sexto.- A historia “sagrada” chamarase de agora en diante historia “maldita”, que é o nome que merece. Para rebaixar e designar os criminais empregaranse termos do tipo “Deus”, “salvador”, “redentor” e “santo”.


Artigo sétimo.-  Todo o demais  dedúcese do dito anteriormente.


FRIEDRICH NIETZSCHE: O anticristo


Cometario a pé de páxina: Parece mentira que unha lei tan breve e chea de contido teña máis de cen anos de historia e aínda ningún goberno dos que se consideran laicos se animase a promulgala e facela cumprir para beneficio xeral da poboaciónmundial. Unha semellante debería facerse no mundo islámico para que ese beneficio fose para todas. E como é que sucede isto? Ben, eu creo que o mesmo Nietzsche debeu quedar asustado do escrito que concebiu pola maneira en que nolo legou. A lei anticristiá adosouna ao manuscrito do  Anticristo a modo de epílogo e a continuación tapouna cun folio en branco, de maneira que para descubrila houbo que ver o último folio  a trasluz. Naturalmente, as primeiras edicións do libro non a incluían e a lei liberadora da escravitude cristiá non verá a luz na imprenta ata 1961 da era da infamia. Cousas da computoloxía. Cada vez enténdese mellor por que a flamante e apestosa nova lei de educación LOMCE desterra o estudo da filosofía como materia obrigatoria, está claro que non  pretende máis que novas xeracións de consumidores compulsivos. Ao ministriño que a impulsa eu recomendaríalle encarecidamente a lectura de Nietzsche en versión orixinal, estou segura que co apelido que ten podería abordala sen dificultade.

Pero claro, para ler e entender é necesario algo máis que o coñecemento do idioma. Fai falta mentalidade aberta e amplas miras e este home, Werty, semella non ter nin unha cousa nin outra. Coma todos os políticos en xeral, parece que o único que lle sobra é unha capacidade ilimitada e inasequible ao desalento para facer o máis monstroso dos ridículos. Coa filosofía, desaparecen tamén como materias obrigatorias da educación secundaria as artes plásticas, a música e a tecnoloxía. Ou sexa, señor Wert, non queren vostedes ninguén cun mínimo de autosuficiencia mental, nin de creatividade manual, nin de autoxestión tecnolóxica
. Non vaia ser que naza en España cañí un nietzsche que se lle poña a dar a volta a todo e empece a dicir por aí con razoamentos irrefutables que España non existe, nin existiu nunca, nin nunca existirá. Que empezamos de cachondeo e despois un nunca sabe onde vai parar o conto. Así é que todo dios a misa e ás rebaixas!