05/01/12

GASOLINA PA LOS POLLOSSUN

( Automatic Poem)

Sun hypnotic! holy ball protracted long and sure! firey
goblet! day-babble!
Sun, sun-webbed heat! tropic goblet dry! spider thirst!
Sun, unwater!
Sun misery sun ire sun sick sun dead sun rot sun relic!
Sun o'er Afric sky low and tipped, split, almost empty,
hollow vial, sunbone, sunstone, iron sun, sundial.
Sun dinosaur of electric motion extinct and fossiled,
babble on!
Sun, season of the seasun, catching actual sunfish, on 
the green shore sunbathing like madness.
Sun eros hellish superreal conglomeration of miasmatic ire!
Sun, sun-downed beings in desert life astounded, go down!
Sun circus! tent of helion, apollo, rha, sol, sun, exhult!
The sun like a blazing ship went down in Teliphicci lake.
The sun like a blazing disc of jelly slide over the Teliphiccian alps.
The sun leads the night and follows the night and leads de night
The sun can be chariot-driven.
The sun like a blazing lollipop can be sucked.
The sun is shaped like a curved beckoning finger.
The sun spins walks dances skips runs.
The sun favors palm citrics tubercular-lungs.
The sun eats up Teliphicci lake and alps every rising.
The sun does not know what it is to like or dislike.
The sun all my life went down in Teliphicci lake.
O constant hole where all beyond is true Byzantium.

GREGORY CORSO: Gasolina, 1957SOL


(Poema automático)


Sol hipnótico!  bóla santa dilatada longa e certa!
Copa de lume! tatexo do día!
Sol, palmada de calor! tropical copa seca! sede arácnida!
Sol, senauga!
Sol miseria sol ira sol doente sol morto sol podre sol reliquia!
Sol sobre África céo baixo e inclinado, derrubado, case baleiro,
bote oco, ósosol, seixosol, aceirosol, reloxosol.
Sol dinosaurio de xesto eléctrico extinguido e fosilizado,
sigue tatexando!
Sol, estación do marsol, trincando auténticos peixesol,
na verde ribeira tomandobañosdesol como unha loucura.
Sol eros infernal superreal conglomeración de ira miasmática!
Sol, seres asombrados na vida tumbada do deserto, vai baixando!
Circo do sol! carpa de helio, apolo, rha, sun, sol, exhulta!
O sol como un barco en chamas afundiu no lago Telephicci.
O sol como un disco de xelatina esvara sobre os alpes Telephicciáns.
O sol levaa noite e segue a noite e leva a noite
O sol pode ser conducido por unha carroza.
O sol pode ser chuchado coma unha chupeta en chamas.
O sol está modelado coma un dedo curvo que te chama.
O sol dá voltas anda baila chimpa corre.
O sol favorece palmeiras cítricos pulmóns tuberculosos.
O sol come o lago Teliphicci e os alpes cada vez que sobe.
O sol descoñece o que é gustar ou disgustar.
O sol toda a miña vida afundiu no lago Telephicci.
Oh, furado constante máis alá do cal todo é un auténtico Bizancio.
".... podo dicirche que chega inmensa con farrapos enchoupados de gasolina e cachos de arame e vellos cravos retortos, unha escura arribista dun escuro río interior"
De como a poesía chegou ata min
páxina 1369