28/12/11

REBOBINADOSICODÉLICOSOIDADE DE DESEÑO

supoñíase que perdendo toda referencia tribal e familiar
iamos gañar un milleiro de irmás e irmáns descoñecidos
pero eu só percibo unha nova fórmula (ben sofisticada) de
isolamento e
unha morea de fillos de puta
montando coa frustración de deseño
negocios de tapadiño
no centro do caos.