03/01/11

EPITAFIO

heroe atlántico
The wall on which the prophets wrote                 
is cracking at the seams.
upon the instruments of death
the sunlight brightly gleams.
when every man is torn apart
with nightmares and with dreams,
will no one lay the laurel wreath
when silence drowns the screams.


Confusion will be my epitaph.
as i crawl a cracked and broken path
if we make it we can all sit back
and laugh.
but i fear tomorrow i'll be crying,
yes i fear tomorrow i'll be crying.
Between the iron gates of fate,
the seeds of time were sown,
and watered by the deeds of those
who know and who are known;
knowledge is a deadly friend                                      
if no one sets the rules.
the fate of all mankind i see
is in the hands of fools.


Confusion will be my epitaph.
as i crawl a cracked and broken path
if we make it we can all sit back
and laugh.
but i fear tomorrow i'll be crying,
yes i fear tomorrow i'll be cryingKING CRIMSON


 http://listen.grooveshark.com/s/Epitaph+including+March+For+No+Reason+and+Tomorrow+And+Tomorrow+/2kfWwkEPITAFIO

O muro onde escribiron os profetas
está vindo abaixo a cachos.
Sobre os instrumentos da morte
a luz do sol brilla relumbrante.
Cadaquén rompe a chorar
nos seus pesadelos e nos seus soños.
Ninguén poñerá a coroa de loureiros
mentres o silencio afogue os berros.

CONFUSIÓN será o meu epitafio
mentres percorro un camiño roto e bombardeado
se algo conseguimos poderemos sentar e rir
pero temo que mañá estarei chorando
si, temo que mañá estarei chorando

Entre as portas blindadas do fado,
as sementes do tempo foron botadas
e regadas polas fazañas daqueles
que son famosos polo que saben;
o coñecemento é un amigo mortal
cando non hai regras.
O destino da humanidade, véxoo,
está en mans de tolos.

CONFUSIÓN será o meu epitafio
mentres percorro un camiño roto e bombardeado
se algo conseguimos poderemos sentar e rir
pero temo que mañá estarei chorando
si, temo que mañá estarei chorando