30/10/10

haicú 2díxolle o mestre ao aprendiz
que probaba todas as súas pinceladas nun papel aparte:
ficarás cos apuntamentos e queimarás o cadro