23/07/11

REUNIÓN DO COMI - TÉ

pasionaria

flor-acción rural

versus

"capullismo"
 kapital