23/04/11

sé humana, beibi

capuchinaun pouco de música?
                                                                  

 CANTIGUIÑA DE AMIGO

Aquestas noites tan longas
que deus fez en grave día
por mi, porque as non dormio,
e por que as non fazía

no tempo que meu amigo 
soía falar comigo?


Porque as deus fez tan grandes
non posso eu dormir, coitada!
e, de como son sobejas,
quiséram'outra vegada

ntempo que meu amigo 
soía falar comigo.


Porque as deus fez tan grandes
sen mesura desiguaaes
e as eu dormir non posso,
porque as non fez ataaes


ntempo que meu amigo 
soía falar comigo?

Xuián Bolseiro
séc. XIII