06/03/11

GAME OVER

fractais


THE GAME

Man Devil Mandrill-
Be the trinity of this so...
Then I shall lose this game
Of death to a pro.
I am too effete to compete
With you, sir;
You ara a master and I, an amateur.
Pray sit, do not stir-
If would please, if not appease, me
No end if you were to spend
Sime time with me
And I, the game, comprehend,
Now, am I to assume
That there are set rules?
And that the game was never meant
To be played by fools?
Good. And am I also to assume
That if by chance I lose
It is your right to take from me
Whatever you see fit to choose?
Fair enough. Now then,
Let us begin,
And in due modesty,
May the better man win.
Gregory Corso: Gasolina e outros poemas, 1958
A PEZA

Home Diaño Mandril
Sexa a trinidade disto tan...
Daquela hei perder este xogo
A morte ante un profesional.
Estou esgotado de máis para competir
Con vostede, sir;
Vostede é un mestre e eu, un afeccionado.
Reza sentado, non te movas-
Podería compracerme , se ben non me aplacaría,
que a vostede lle prouguer pasar
Algún tempo comigo
E así eu, a peza, entendería.
Agora, é correcto se asumo
Que hai certas regras establecidas?
E que o xogo nunca foi ideado
para que o xogasen parvos?
De acordo, e debo tamén asumir
Que se por azar perdo
Está no seu dereito de tirarme calquera cousa
que vostede decida?
É razoable. Así pois,
Comecemos
E humildemente,
Que gañe o mellor