06/03/11

NEW YORK VIGO PARÍS MADRID: MAMÁ GUERRA

PARÍS


Childcity, Aprilcity,
Spirits of angels crouched in doorways,
Poets, worms in hair, beautiful Beaudelaire.
Artaud, Rimbaud, Apollinaire,
Look to the nighcity-
Informers and concierges,
Montparnassian woe, deathical Notre Dame,
To the nightcircle llok, dome heirloomed,
Hugo and Zola together entombed,
Harlequin deathtrap,
Seine generates ominous mud,
Eiffel looks down- see the Apocalyptical ant crawl,
New Yorkless city,
City of Germans dead and gone,
Dollhouse of Mama War


Gregory Corso: Gasolina e outros poemas, 1958


http://amarellesbravos.blogspot.com/2010/11/o-imperio-da-cidades.html


http://amarellesbravos.blogspot.com/2010/12/derrubamurosdebloque.html
PARÍS( VIGO MADRID NEW YORK)


CidadeNena, cidadeAbril,
Espíritos de anxos agochados en portais,
poetas, vérmes no cabelo, fermoso Beaudelaire,
Artaud, Rimbaud, Apollinaire,
Olla a cidadeNoite-
Informadores e conserxes,
Malfado Montparnasiano, letal Notre Dame,
Cara a noitecirco ollan, cúpula herdada de vello,
Hugo e Zola xuntos na ultratumba,
Trampa mortal de Arlequín,
O Sena xera lama ominosa,
Eiffel observa alá abaixo, olla arrastrarse a formiga Apocalíptica,
Cidade sen Nova York.
Cidade de alemáns mortos e idos,
Casa de bonecas de Mama Guerra.


violetas cautivas