06/11/10

para Suso e para Carnota

A Ghalisia veu un pinghüín só para verme a min