06/07/13

Ser e estar / M. BENEDETTI

SER E ESTAR

Oh  marine
oh  boy
unha das túas pegas consiste en que non sabes
distinguir o ser do estar
para ti todo é to be

así que probemos a aclarar as cousas

por exemplo
unha muller é boa
cando entoa desafinadamente os salmos
e cada dous anos muda de frigo
e leva mensualmente o seu can ao analista
e só enfronta o sexo os sábados á noite

en cambio unha muller está boa
cando ollas para ela e pos os atónitos ollos en branca
e imaxínala e imaxínala e imaxínala
e mesmo consideras que tomando un martini che virá a coraxe
pero nin con iso

por exemplo
un home é listo
cando obtén millóns por teléfono
e evade a conciencia e os impostos
e abre unha boa póliza de seguros
a cobrar chegado aos setenta
e sexa o momento de viaxar en excursión a capri e a parís
e consiga violar a gioconda en pleno louvre coa
vertixinosa polaroid

en cambio
un home está listo
cando vostede
oh marine
oh boy
aparece no horizonte
para inxectarlle democracia

MARIO BENEDETTI, Antoloxía persoal, 1984foto mosaico realizado con fotagrafías de soldados estadounidenses mortos en Irak

Joe Wezorek