24/11/11

CASTELAO debuxante e pintor

Así sería España, Castelao,  Album Nós


Fauno, óleo de Castelao