11/09/11

SULTANOLANDIASÓ  DA AREA


APUNTAMENTOS DENDE SULTANOLANDIA
Acabo de ler na rede un pequeño informe fantasmal e pantasmagórico sobre unha megaerección mental que mete medo e dá bastante pena, mesmo parece que está redactada co pene.
Coméntolla ao meu amigo, o Indiofernándes, que non sabe ler nin escribir. E pídeme por favor que copie o que me vai ditar a continuación en galego estropagoso, porque está de resaca e  ten vontade de usar un idioma que non sexa demasiado internacional, non vaia ser que algunha alta torre veña abaixo e levemos todos outro susto

Agardo quezte zeñó hiperdezenvolvido zezualmente non reciba a vizita 
milagroza dunha novicia cantando eztilo gregoriano.
A zúa reakción pode zé máiz que previzible, aínda que dubido que dezpoiz de pazá pola quilla unha vampideza e unha tenra infanta lle quede aínda potencia pa nada máiz. Claro que o falá non ten cancela e a vampideza eza e a mociña non deben ter máiz entidade que a literaria. E za non digamoz o repertorio de suztancia peleona que lle meteu. Algunha creo que nin apadece no manual de ezcojotao, que é o máis ezauztivo que coñezo. Pedo po dió, como ze pode coá nun tezto unha nena follando e aquí non paza ná?. Como ze pode traficar con imaxes( zezan ou non literarias) de zexo con neno e adolecente con tanta alegría? Hai que eztá domao, hipermegacivilizao pa concebir eze enxendro e penzá que o imo tomá con indiferenza coma quen toma café decafeinao. É irritante e xega a dezquiciante penzá que noz poden vendé eza merda como anarquía. Debe zé a anarquía de granxa comunal, con erecciónz dezcomunaiz!

firma: Indiofernándes


A redactora non se fai responsable do ton e o estilo empregado neste comunicado, e moito menos da variante lingüística utilizada. Agora si, apoia a maior parte das teses que o Indiofernandes manexa; é máis, a autora , agora xa si, vai implementar da súa colleita o que aquí se defende. Aí vai:SULTÁNS SOLTOS
En cuestións sentimentais
nunca é recomendable darlle cancha a un sultán
Hai unha chea deles soltos
Desprezan as mulleres
Envexan a súa capacidade ilimitada de pracer
E aseguran que para estar completas
Necesitan do falo masculino
- que inxenuidade!-
Nunca perden ocasión de ningunealas
Sen reparar en medios
E cando as súas dignidades
Se rebaixan a falar con elas
Trátanas como se fosen
Imbéciles de nacemento
Quede ben clariño que falo de homes
Con actitudes sultanescas
Non do resto
Que seguro que os hai
O caso é dar con eles


Ben, se alguén ten novas de Ben Laden, por deus! que as comunique.


sicocartografías: VAI FRÍO E HAI PINCHOS