09/07/11

DÁDEME ÁRBORES E RAÑACEOS TAMÉNdádeme árbores
e rañaceos tamén

as primeiras para deixalas medrar
tranquilamente

os segundos para baixarlles os fumes
ás súas señorías prepotentes


a golpe de mazás de realidade

firma: cidade-xardín horizontal 
intención: escala humana
paráfrase dun versiño de PESSOA que di: "dádeme rosas e lirios tamén..."