21/10/11

VAIA TROPA!

EN POSITIVO

Peter Van OostzanenDECÁLOGO PARA EVITAR FABRICAR UNHA MULLER CUN EGO INTELECTUAL HIPERDESENVOLVIDO / HIPERTROFIADO, OU SEXA:
DECÁLOGO PARA FABRICAR UNHA MULLER NORMAL

I. Un proxenitor con poucos nós emocionais. A ser posible sen o nó homosexual.

II. Unha nai que defenda a parella e deixe voar os fillos sen temor.

III. Ambos pais, antes do nacemento, deberán desexar serenamente unha nena.

IV. Poñeranlle un nome de flor, de montaña, de cuncha ou de estrela.

V. Alentarase a creatividade da nena dende moi pequeniña.

VI. Na pubertade será considerada toda unha muller, encomiando e bendicindo os seus cambios físicos.

VII. Aprenderáselle a non temer a menstruación nin a avergoñarse dela. Vai ser a súa mellor arma no futuro.

VIII. Deixaráselle aprender todo aquilo polo que se sinta atraída, sexa o que for.

IX. Observaranse detidamente as súas manifestacións de sensibilidade, emotividade e intuición

X. Faráselle entender a diferenza entre a fame de amor e a fame de coñecemento, de maneira que cando se sinta soa, falta de agarimos e cariño non corra coma unha tola á librería máis próxima ou a matricularse nun curso...senón que se poña a desenvolver a súa creatividade para que o amor do bo veña onda ela de novo