07/04/11

Morning glory
                

Créditos: música , voz e letra de LEONARD COHEN. Canción : Morning glory
                1º experimento completo co movi maker. Houbo outros anteriores pero perdinos por non gardalos adecuadamente. O ordeñador case bota fume. Eu tamén.