31/10/10

haicú 5

MANEIRAS DE VIVIR

o límite da cidade
non está no espazo
heite de pór de par dun parado reloxo que teño
dende non si canto hai que pendura
nin que hora ficou a marcar
Manel Antonio:De catro a catro
está no tempo