08/05/11

COUSA SERIA, A POESÍA, CHE!portada dunha edición máis recente
en mono azul editora
"Ordenamos que se respecte o dereito dos poetas:


a) a ampliar o volume do vocabulario con palabras arbitrarias e derivadas ( neoloxismos);


b) a odiar inexorablemente a lingua que existiu antes ca eles;


c) a rexeitar con horror da súa propia fronte altiva a coroa da gloria barata, feita cos cepillos de dentes;


d) a manterse firmes sobre o espigón da palabra "nós" nun mar de asubíos e indignación.


E se nas nosas filas permanecen aínda as suxas marcas do voso "bo sentido" e "bo gusto", nelas sen embargo xa latexan, por primeira vez, os raios da futura nova beleza da palabra autónoma ( autorretorta)"


Vladimir Maiakovski: "Labazada ao gusto do público" in Poesía e revolución, 1912. Tradución ao castelán , ediciones de bolsillo, Barcelona, 1971