01/01/11

ACHADOS / HALLAZGOS / DESCOBERTAS

declaración de autodeterminación individual
CADA PERSOA É UNHA SOMBRA QUE ECLIPSA  CALQUERA TIPO DE SOCIEDADE QUE POIDA EXISTIR BAIXO O SOL


RENZO NOVATORE


morto o 29 / 11 ! /22


http://es.wikipedia.org/wiki/Renzo_Novatore