06/05/13

Jehan Mayoux: Passé minuitPassé minuit la ville présente son aspect accoutumé à ce détail près que les trottoirs sont parcourus en tous sens par un grand nombre de bicyclettes voilées allant de front par trois celle du milieu debout sur son grand axe quand les deux autres ont leur centre de gravité  au plus bas e inversement ce sifflement particulier des horloges quand la maison va brûler les accompagne ce n'est pas un des moindres charmes du spectacle que seul je contemple assis sur un tas de pavés ce qui m'evite les complications de la  politesse. On ne saurait juger un édifice sans le raser La mousse chevauche les maisons

JEHAN MAYOUX: Trainoir, 1935Pasada a media noite a cidade presenta o seu aspecto habitual excepto as beirarrúas que son percorridas en todos os sentidos por un gran número de bicicletas emparelladas marchando de fronte de tres en tres a do medio de pé sobre o seu eixo central mentres as outras dúas teñen o seu centro de gravidade un pouco máis abaixo e á inversa o asubío peculiar dos reloxos no momento en que a casa vai arder as acompaña isto non é un dos menores espectáculos que só eu contemplo sentado nunha morea de lastros o que me evita as complicacións da cortesía. Non se pode xulgar un edificio sen demoelo  O musgo cabalga as casas.