28/03/11

A SACUDIDA

pegadas no xeo


THE SHAKEDOWN


I spun another man's prayer
whith de wind of my words
and another man's god
answered me with death.


It came in form of a mouth
and it kissed my mouth with breath.
Passionate breath; cold breath,
freezing my body in lifeless snow.


It floated before me, smiling;
and soon the sun appeared.
It melted me,
and the mouth knelt down to drink my terrible flow.


Gregory Corso: Gasolina e outros poemas
A SACUDIDA


Tecín a oración doutro
co vento das miñas palabras
e o deus do outro
respondeume coa morte.


Veu con forma de boca
e beixou a miña boca co seu alento.
Alento apaixoado; alento xélido,
tornando o meu corpo en neve sen vida.


Aboiou ante min,sorrindo:
e non tardou en vir o sol.
Derreteume,
e a boca axeonllouse para beber o meu terrible fluxo.


http://listen.grooveshark.com/s/Lover+Man/2BIRWj?src=5
"pairando en rauda vela do sur, en tolo trebón, vén, pálido vampiro, unir a súa á miña boca, sen estar ao meu carón"
Ulises, J Joyce