23/02/11

LIQUIDACIÓN DE EXISTENCIASTeis: crónica da desfeita 2Os soños doentes e ilusos
que queren enterrarnos
andan á procura dun cadaleito.

Sinto algo dentro de min
que non podo dicir que é.
O cadaleito debe ser tan grande
coma o bocoi de Heilderberg

Andan á procura dun féretro
e unha lousa sólida e pesada
que debe ser tan longa
como a ponte de Maguncia

Andan á miña procura unha dúcea de xigantes
que deben ter tanta forza
coma o potente Cristovo
da catedral de Colonia sobre o Rhin

Eles deben levar a caixa
e mergullala no mar,
pois unha caixa tan grande
precisa dun gran sepulcro

Alguén sabe por que o féretro
debe ser tan grande e pesado?
Porque debo meter nel o meu amor
e tamén todas as miñas penas.

Heine: As vellas e tristes cancións


(tradución libre, sen metro nin rima)